standardní dodání 6-8 dní

Cena příplatku a expresní dodání do 3 dnů. zvolíte při dokončení
objednávky v košíku vhodným výběrem dopravy.

GRAFICKÉ NÁHLEDY UVÁDĚJTE DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

 

Podporuje mojeID

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

KONTAKTY

Gramind solution s.r.o.
Jana koziny 1628 / 31 / objekt Luna 1.patro
Teplice 41501
tel: +420 601 394 486
napište nám
provoz 8-20h

» ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo bylo přímo vyrobeno pro jeho osobu. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu uvedenou v závěrečném ustanovení těchto podmínek spolu s vráceným zbožím, nebo naskenované na elektronickou adresu prodávajícího objednavky@darky-vecerek.cz  . Pokud kupující nevyužije vzorový formulář, je povinen pro odstoupení od smlouvy poskytnout informace minimálně v rozsahu požadovaném v tomto formuláři. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto obchodních podmínek.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek viz. výše se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 
V případě vrácení zboží prodávajícímu, jej musí kupující odeslat doporučeně na adresu prodejce uvedenou v úvodu ustanovení těchto obchodních podmínek. Zboží nelze vracet zasláním na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. 

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a zcela v původním stavu. Doporučujeme zboží řádně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. 

Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu objednavky@darky-vecerek.cz   či telefonicky na čísle: +420 601 394 486 a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě platby v hotovosti budou finanční prostředky vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Gramind Solution s.r.o.
Jana Koziny 1628/31
415 01 Teplice-Trnovany
IČO: 07395833

Email: objednavky@darky-vecerek.cz
jednatel společnosti: Pavel Večerek

Infolinka +420 601 394 486

 

MzM5Y2